Udstillingsbetingelser 2024

Galleri Nordstrand tager nu imod tilmeldinger til 2024.


Vi glæder os til at modtage din tilmelding og få sammensat en spændende udstilling hver måned i 2024, så vent ikke for længe med at sende os din tilmelding.


Alle vores udstillingsperioder er af 4 ugers varighed.


Se nærmere under fanebladet "Udstilling".

Sådan gør vi her i Galleri Nordstrand:

Du bedes læse vores udstillingsbetingelser godt igennem, uanset om du er medlem af Nordstrand Kunstforening, eller om du er gæsteudstiller.


* Du må kun udstille unika værker, du selv har lavet.


* Du skal have en MobilePay konto, som køberne af din kunst kan sende deres betaling til.


* Al salg af din kunst går direkte og ubeskåret til dig via din MobilePay konto, - altså ingen salgsprovision og lignende.


* Vi modtager kun din tilmelding via mail. Du skal oplyse hvilke udstillingspladser og i hvilken periode, du ønsker at udstille.


* Vi sender dig en udstillingsaftale med alle oplysninger for din deltagelse på udstilling i den ønskede periode.

Prisliste for gæsteudstillere 2024

Kort fortalt angående 2024 udstillings året.


  • Du tilmelder dig snarest muligt ved at sende os en mail på galleri.nordstrand@gmail.com. Fortæl os lidt om dig selv og din kunst. Skriv, hvornår du vil udstille (i hvilken udstillingsperiode), og hvor meget udstillingsplads du har brug for.


  • Vi bekræfter din tilmelding ved at sende dig en udstillingsaftale, som bl.a. vil indeholde alle vigtige datoer og tidsfrister for din udstilling.


  • Du godkender udstillingsaftalens indhold ved at – indenfor 8 dage –indbetale et depositum på 300 kr. til foreningens konto 9880 - 0000354312. Beløbet betales ikke tilbage, hvis du senere fortryder din tilmelding.


  • Senest den 10. januar 2024 indbetaler du så restbeløbet, og tilbage er der så bare at gøre dig klar til din udstilling og – sammen med os – at glæde dig til, at du kan præsentere din kunst for alle besøgende i Galleri Nordstrand.


Markedsføring


* Du skal sende os din kunstneriske beskrivelse, relevante fotos, evt. hjemmeside adresse samt Facebook og Instagram profiler m.v. indenfor den oplyste tidsfrist.


* Med din tilmelding accepterer du, at vi må benytte dit fremsendte materiale til markedsføring af vores udstillinger.


* Du bedes flittigt benytte dine egne markedsføringskanaler i din udstillingsperiode og dermed være med til at reklamere for udstillingen.


* Vi laver opslag om udstillingerne på bl.a. galleriets hjemmeside og profiler på Facebook / Instagram, relevante Facebook grupper, Kultunaut, VisitOdsherreds aktivitetskalender m.fl.


* Yderligere tiltag ad hoc kan forekomme.

Vigtige tidsfrister


Opstilling


* Den første torsdag kl. 12-15 i din udstillingsperiode får du anvist din udstillingsplads, og du skal selv sørge for opstilling / ophængning af dine værker.


Nedtagning


* Den sidste lørdag kl. 12-13.30 i din udstillingsperiode skal du selv sørge for nedtagningen af dine værker.


* Alle nævnte tidspunkter fremgår tydeligt af din udstillingsaftale,  og de skal overholdes.

ANDET:


* Vi forbeholder os ret til at udvælge og placere et af dine værker andetsteds i galleriet i din udstillingsperiode, - det kan f.eks. blive i galleriets vinduer.


* Vi ser gerne, at du deltager ved Ferniseringen kl. 11-13 i din udstillingsperiode.


* Du må godt have dine visitkort med. Vi anviser dig en plads til disse.


* Inviter gerne gæster til at komme i din udstillingsperiode, - der er gratis adgang for alle.

Forsikring


Galleriets forsikring dækker kun overfor 3. part, altså de besøgende i galleriet, så hvis du ønsker at få dine udstillede værker forsikret, skal du selv sørge for det.

Aflysning


Vi ved godt, at der sommetider kan opstå behov for at aflyse en udstilling. Det er selvfølgelig altid kedeligt for alle parter. Vi er dog nødt til at holde fast i visse regler, som vi skal følge, hvis det skulle ske.


* Hvis du selv aflyser din planlagte udstilling, så refunderer vi ikke din indbetaling, medmindre det lykkes for os at finde en anden udstiller.


* Vi forbeholder os dog ret til at tilbageholde et beløb - svarende til 10 % - til at dække de omkostninger, vi måtte have haft i forbindelse med din tilmelding og senere aflysning.


* Hvis vi bliver nødt til at aflyse / afbestille din deltagelse på udstilling, vil vi som udgangspunkt returnere hele din indbetaling.


Aflysning, specielt for medlemmer


For medlemmer, som har bestilt og betalt for udstilling, - og derefter meldt sig ud af foreningen, gælder desuden følgende regler:


* Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke.


* Hvis du gerne vil udstille som gæsteudstiller i stedet, gælder prisen for gæsteudstillere.